Adatvédelmi szabályzat

RODO záradék

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (EU Hivatalos Lap L 2016, 119. szám) - a továbbiakban: RODO - tájékoztatjuk, hogy:

 1. Az Ön személyes adatainak kezelője az International Sourcing sp. z o.o., székhelye Varsó, címe: ul. Rydygiera 13A/40, bejegyezve az Országos Bírósági Nyilvántartás XIII. Kerületi Bíróság Kereskedelmi Osztálya által vezetett vállalkozói nyilvántartásba. Kereskedelmi Osztálya az Országos Bírósági Nyilvántartás KRS száma: 0000694022.
 2. A tisztviselőnek nem kell adatvédelmi tisztviselőt kineveznie.
 3. Az Ön személyes adatait a következő célokból dolgozzuk fel:
  3.1. Az Ön által kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, a RODO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján;
  3.2. Szükséges a szerződés megkötéséhez az Ön ajánlat iránti érdeklődése alapján, a RODO 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján.
  3...3. Az Ügyfél elégedettségi szintjének kutatásához, amely az Adminisztrátor jogos érdekének megvalósítása, valamint a szolgáltatás minőségének, továbbá az általunk nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfél-elégedettségi szintjének meghatározása, a RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján;
  3.4. Az esetleges követelések érvényesítéséhez vagy védelméhez, mint jogos érdekünk megvalósítása, a RODO 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján;
 4. Tiltakozáshoz való jog.
  4.1 Önnek joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amely alapján megszüntetjük az Ön adatainak a 3. szakaszban meghatározott célokból történő kezelését, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülíró jogos okok állnak fenn az Ön adataival kapcsolatban, különösen jogos érdekünk keretében, és ha az adatokra követelések megállapításához, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.
 5. Adatmegőrzési időszak.
  5.1 Az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelt adatok esetében, amelyben Ön a szerződő fél, tájékoztatjuk Önt, hogy azokat addig az időszakig kezeljük, amíg a szerződéssel kapcsolatos követelések a Polgári Törvénykönyv és/vagy az adótörvénykönyv rendelkezései alapján felmerülhetnek, valamint az adótörvénykönyv szerinti adókötelezettség keletkezésének naptári évétől számított 5 évig.
  5.2 A termékeink és szolgáltatásaink közvetlen marketingje céljából kezelt adatokat addig kezeljük, amíg Ön nem tiltakozik az ilyen célú feldolgozás ellen.
 6. Személyes adatok megosztása
  6.1 Az Ön személyes adatait a következő címzettekkel oszthatjuk meg: a vállalatcsoportunkhoz tartozó szervezetek. Az Ön adataihoz alvállalkozóink (adatfeldolgozók) is hozzáférhetnek, mint például: ügyvédi irodák, futár- és szállítócégek.
 7. Személyes adatok továbbítása harmadik országba
  7.1 A Rendszergazda nem tervezi az Ön személyes adatainak harmadik országokba történő továbbítását.

A szolgáltatás "sütik" szabályzata

 1. A "sütik" alatt a felhasználók végberendezésén tárolt számítógépes adatokat értjük, amelyek a weboldalakon való használatra szolgálnak. Ezek különösen olyan szöveges fájlok, amelyek tartalmazzák a weboldal nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolás idejét és egy egyedi számot.
 2. A weboldal nem gyűjt automatikusan semmilyen információt, kivéve a cookie-kban található információkat.
 3. A sütik a weboldal oldalainak használatára szolgálnak. Az üzemeltető ezeket a fájlokat a következő célokra használja:
  a) a bejelentkezés lehetővé tétele és a felhasználó munkamenetének fenntartása a
  weboldal minden egyes következő oldalán
  b) a weboldal tartalmának a felhasználó egyéni preferenciáihoz való igazítása, mindenekelőtt ezek a fájlok felismerik a felhasználó eszközét annak érdekében, hogy a
  weboldal a felhasználó preferenciáinak megfelelően jelenjen meg
  c) anonim statisztikák készítése a felhasználó azonosításának lehetőségét kizárva.
 4. A weboldal üzemeltetőjének partnerei által használt sütikre, beleértve különösen a weboldal felhasználóit, saját adatvédelmi szabályzatuk vonatkozik.
 5. A ránk bízott adatok biztonsága érdekében belső eljárásokat és ajánlásokat dolgoztunk ki annak megakadályozására, hogy az adatok illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé váljanak. Ellenőrizzük végrehajtásukat, és folyamatosan ellenőrizzük a vonatkozó jogi aktusoknak - a személyes adatok védelméről szóló törvénynek, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvénynek, valamint mindenféle végrehajtási és közösségi aktusnak - való megfelelésüket.
 6. Alapértelmezés szerint a webböngésző szoftverek lehetővé teszik a cookie-k elhelyezését a Felhasználó végberendezésén. Ezeket a beállításokat a felhasználó úgy módosíthatja, hogy a webböngésző beállításaiban blokkolja a "sütik" automatikus kezelését, vagy minden egyes alkalommal tájékoztatja a felhasználó eszközére történő továbbításukról.
 7. A Weboldal felhasználói bármikor megváltoztathatják a cookie-beállításokat. A cookie-k kezelésének lehetőségéről és módjáról részletes információ a szoftver (webböngésző) beállításaiban található. Példák a népszerű böngészők szerkesztési lehetőségeire:
  - Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  - Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl
  - Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  - Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/.
 8. A Weboldal üzemeltetője tájékoztatja Önt, hogy a böngésző beállításainak módosítása megakadályozhatja a Weboldalak megfelelő működését.

Szolgáltatás adatvédelmi irányelvei

 1. Általános információk

  Ez az Adatvédelmi szabályzat meghatározza a Felhasználók által a Webhely által kínált szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban megadott személyes adatok feldolgozásának és védelmének szabályait.
 2. Az oldalon található személyes adatok kezelője az International Sourcing Sp. z o.o., székhelye: Varsó, Rydygiera 13A/40, 01-793 Varsó, NIP 5252722209, REGON 368237257, a vállalkozói nyilvántartásba a KRS számon 0000694022 bejegyezve.
 3. A ránk bízott adatok biztonsága érdekében belső eljárásokat és ajánlásokat dolgoztunk ki annak megakadályozására, hogy az adatok illetéktelen személyek számára hozzáférhetővé váljanak. Ellenőrizzük végrehajtásukat, és folyamatosan ellenőrizzük a vonatkozó jogi aktusoknak - a személyes adatok védelméről szóló törvénynek, az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvénynek, valamint mindenféle végrehajtási és közösségi aktusnak - való megfelelésüket.
 4. A szolgáltatás használata az Ön hozzájárulásának minősül az Ön személyes adatainak feldolgozásához, amelyeket az Ön által kitöltött és/vagy a szolgáltatás más részein gyűjtött űrlapokon keresztül gyűjtött, és ahol a törvényi rendelkezések felhatalmazzák az Adatkezelőt a személyes adatok feldolgozására a törvényi rendelkezések alapján vagy a felek között létrejött megállapodás végrehajtása céljából.
 5. A Szolgáltatás a felhasználókról és viselkedésükről a következő módon szerez információkat:
  a) a
  űrlapokon önkéntesen megadott adatokon keresztül b) "cookie-k" [cookie-szabályzat] gyűjtésével
  c) webanalitikai eszközök, többek között a Google Analytics használatával.
 6. A szolgáltatás a felhasználó által önkéntesen megadott információkat gyűjti.
 7. Az űrlapon megadott adatokat az adott űrlap funkciójából adódó célból dolgozzuk fel, például az információs kapcsolatfelvételi folyamat elvégzése érdekében.
 8. Az oldalon hagyott személyes adatokat az adatvédelmi törvény rendelkezéseivel összhangban nem adjuk el, és nem osztjuk meg harmadik féllel.
 9. Az űrlapon szereplő adatokhoz az a személy férhet hozzá, aki az űrlapot elhelyezte. Az egyénnek joga van ahhoz is, hogy adatait bármikor módosítsa, illetve azok feldolgozását bármikor leállítsa.
 10. Fenntartjuk a jogot a weboldal adatvédelmi szabályzatának módosítására, amelyet az internetes technológia fejlődése, a személyes adatok védelmére vonatkozó törvények esetleges változásai és a weboldalunk fejlődése befolyásolhat. A változásokról látható és érthető módon tájékoztatjuk Önt.
 11. A Szolgáltatásban más weboldalakra mutató linkek jelenhetnek meg. Ezek a weboldalak a Szolgáltatástól függetlenül működnek, és a www.gawelconsulting.pl semmilyen módon nem felügyeli őket. Ezeknek a weboldalaknak saját adatvédelmi irányelveik, szabályaik és szabályzataik lehetnek, amelyekkel javasoljuk, hogy ismerkedjen meg.
 12. Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi szabályzat bármelyik rendelkezésével kapcsolatban, állunk rendelkezésére, hogy segítsünk Önnek - elérhetőségeinket a KAPCSOLAT fülön találja.