Uvjeti i odredbe

I. Opće odredbe

 1. Vlasnik i administrator internetske trgovine dostupne u inflaa.com je International Sourcing Sp. z o.o. sa sjedištem u Varšavi na adresi Rydygiera 13A/40, 01-793 Varšava, NIP 5252722209, REGON 368237257, registriran u Registru poduzetnika pod KRS brojem 0000694022.
 2. Predmet inflaa.com internetske trgovine je trgovina na malo na napuhavanje i druge robe u Europi putem Interneta.
 3. Uredbama se posebno utvrđuju pravila za korištenje internetske trgovine inflaa.com od strane korisnika, slanje naloga i njihovo izvršenje, kao i postupak za pritužbe.
 4. U pitanjima koja nisu obuhvaćena ovim Uredbama primjenjuju se relevantne odredbe zakona koji je na snazi na državnom području Republike Poljske, posebno Zakon od 23. travnja 1964. – Građanski zakonik (Časopis zakona br. 16, točka 93, kako je izmijenjen), Zakon od 27. srpnja 2002. o posebnim uvjetima prodaje potrošača i izmjeni Građanskog zakonika (Journal of Laws. točka 1176 kako je izmijenjena), Zakon od 2. ožujka 2000. o zaštiti određenih prava potrošača i odgovornosti za štetu uzrokovanu opasnim proizvodima (Dz. U. br. 22, točka 271 kako je izmijenjena) i Zakon od 29. kolovoza 1997. o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst: Dz. U. iz 2002. br. 101, točka 926 kako je izmijenjena).
 5. Sva roba predstavljena na inflaa.com nalazi se na web mjestu uz dopuštenje i znanje vlasnika autorskih prava te robe.
 6. Što se tiče ugovora sklopljenih s kupcima koji su potrošači s uobičajenim boravištem izvan Republike Poljske, na pitanja koja ovdje nisu uređena primjenjuju se samo relevantne odredbe zakona koji je na snazi na području Republike Poljske. Međutim, primjenom relevantnih pravnih odredaba koje su na snazi na državnom području Republike Poljske potrošaču se ne uskraćuje zaštita koja mu je dodijeljena u skladu s odredbama koje se ne mogu isključiti sporazumom, u skladu sa zakonom koji je na snazi na državnom području zemlje u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište.
 7. Oblik ugovora sklopljenih s kupcima koji su potrošači s uobičajenim boravištem izvan Republike Poljske bit će uređen važećim pravom na državnom području zemlje u kojoj potrošač ima uobičajeno boravište.
 8. Što se tiče ugovora sklopljenih s kupcima koji su poduzetnici koji imaju registrirano sjedište izvan Republike Poljske, u pitanjima koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se samo relevantne odredbe zakona koje su na snazi na području Republike Poljske, posebno one navedene u stavku 5. ove presude.
 9. Odredbe ovih Pravilnika nisu namijenjene isključivanju ili ograničavanju bilo kojeg prava Kupca, koji je također potrošač, na koje ima pravo prema obveznim odredbama zakona. U slučaju bilo kakve nedosljednosti između odredaba ovih Uredbi i gore navedenih propisa, ti propisi prevladavaju.

II. Definicije 

 • PRAVILA – ova pravila i propisi zajedno s dodacima
 • STORE – internetska trgovina dostupna na inflaa.com
 • PRODAVATELJ, PRUŽATELJ USLUGA – International Sourcing Sp. z o.o. sa sjedištem u Varšavi na adresi Rydygiera 13A/40, 01-793 Varšava, NIP 5252722209, REGON 368237257, upisan u Registar poduzetnika pod KRS brojem 0000694022.
 • KUPAC, KORISNIK – fizička osoba, pravna osoba i organizacijska jedinica bez pravne osobnosti, kojoj je zakonom dodijeljena poslovna sposobnost, kupnja proizvoda putem internetske trgovine inflaa.com
 • ORDER – ponuda za sklapanje kupoprodajnog ugovora kupca putem internetske trgovine inflaa.com
 • KORISNIK – bilo koji subjekt koji koristi internetsku trgovinu
 • RAČUN – pojedinačna upravna komisija Korisnika dostupna nakon registracije i prijave u online trgovinu inflaa.com, označena prijavom i lozinkom, korištena za sklapanje kupoprodajnih ugovora
 • REGISTRACIJA – postupak koji uključuje stvaranje Računa od strane Korisnika u internetskoj trgovini
 • KUPOPRODAJNI UGOVOR – ugovor o prodaji robe sklopljen između Prodavatelja i Kupca putem online trgovine
 • ELEKTRONIČKA USLUGA – usluga koju pružatelj usluga elektroničkim putem pruža primatelju usluge putem internetske trgovine
 • DOBRO – bilo koji predmet koji se prodaje putem internetske trgovine
 • POTROŠAČ – fizička osoba koja kupuje proizvode putem online trgovine inflaa.com u svrhu koja nije izravno povezana s njezinom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću
 • PODUZETNIK – fizička osoba, pravna osoba i organizacijska jedinica bez pravne osobnosti, kojoj je zakonom dodijeljena poslovna sposobnost, kupnja proizvoda putem inflaa.com Internet trgovine u svrhu koja je izravno povezana s njegovom poslovnom ili profesionalnom djelatnošću
 • GARANCIJA – subjekt koji izdaje jamstveni dokument

III. Registracija 

 1. Registracija u internetskoj trgovini inflaa.com je dobrovoljna i besplatna.
 2. Da bi se registrirao u trgovini, korisnik bi trebao ispuniti obrazac za registraciju koji se nalazi na web mjestu trgovine, pružajući svoje stvarne podatke.
 3. Da bi uspješno završio postupak registracije, korisnik je dužan odabrati opciju: "fizička osoba" (potrošač) ili "poduzetnik" (tvrtka) i pružiti sljedeće podatke:
  o Ime i prezime,
  o E-mail,
  o Lozinka,
  o Adresa (ulica, broj kuće / prostora, grad, pošta, država),
  o Telefonski broj
 4. Nakon popunjavanja i podnošenja obrasca za registraciju, korisnik će primiti automatski generiranu e-poštu na adresu e-pošte koju je korisnik dao kako bi potvrdio registraciju u trgovini.
 5. U slučaju da se korisnikovi podaci potrebni tijekom postupka registracije promijene, od Korisnika se traži da ih ažurira kako bi ih uskladio sa stvarnošću.
 6. Ako se korisnikovi podaci potrebni tijekom postupka registracije promijene nakon početka obrade narudžbe, od Korisnika se traži da ih ažurira i obavijesti Trgovinu telefonom.

IV. Narudžbe 

 1. Kupac može naručiti u trgovini 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu.
 2. Informacije o proizvodima predstavljenim na web stranici Trgovine ne predstavljaju ponudu u smislu Građanskog zakonika; To je poziv na sklapanje kupoprodajnog ugovora.
 3. Naručivanje predstavlja ponudu u smislu Građanskog zakonika, koju je Kupac dao Prodavatelju.
 4. Registracija i izrada računa preduvjet je za naručivanje u trgovini inflaa.com.
 5. Nakon što je izvršena valjana narudžba, Prodavatelj šalje podatke o prihvaćanju narudžbe Kupcu na adresu elektroničke pošte (e-mail) navedenu prilikom registracije, u roku od najviše 72 sata. Ugovor se sklapa čim Prodavatelj kupcu pošalje podatke o prihvaćanju narudžbe.
 6. Uvjeti za provedbu naloga koji premašuju iznos PLN 1.000 će biti dogovoreno s kupcem pojedinačno u svakom slučaju.
 7. U slučaju kupoprodajnih ugovora sklopljenih s poduzetnicima, vlasništvo nad robom označenom identitetom prenosi se na kupca koji je poduzetnik, u trenutku plaćanja cijene.
 8. Naručena roba bit će dostavljena na adresu koju je odredio Kupac.
 9. Maksimalno vrijeme dostave je 95 (devedeset pet) radnih dana.
 10. Ako Prodavatelj ne može izvršiti zbog činjenice da roba nije dostupna, o tome će odmah obavijestiti Kupca, ali najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od sklapanja Ugovora, te vratiti cjelokupni iznos novca primljenog od Kupca, ako je bilo koji iznos već uplaćen.
 11. Ako Prodavatelj ne može izvršiti uslugu s karakteristikama koje je Kupac pojedinačno naručio zbog privremene nemogućnosti njegovog ispunjenja, Prodavatelj može, uz pristanak Kupca, izvršiti zamjensku uslugu, koja odgovara istoj kvaliteti i svrsi te za istu cijenu ili naknadu ili na drugi način koji su stranke dogovorile.

V. Način plaćanja

 1. Na web stranici Trgovine navedene su i bruto cijene robe (s PDV-om) i neto cijene robe. Trošak isporuke robe kupcu daje se zasebno. Fiskalni primici ili fakture s PDV-om izdaju se za svu robu naručenu u internetskoj trgovini.
 2. Cijene u Trgovini navedene su u poljskim zlotima.
 3. Kupac koji je potrošač ima izbor sljedećih oblika plaćanja:
  o prijenos na bankovni račun Prodavatelja,
  o 50% prijenosa, 50% prijenosa prije isporuke proizvoda na temelju fotografija proizvedenog proizvoda,
  o 50% prijenosa, 50% prijenosa izvršenog tijekom osobnog preuzimanja,
  o gotovinom po isporuci ako vrijednost cijele narudžbe ne prelazi 15.000 PLN bruto.
 4. Kupac koji je poduzetnik ima izbor sljedećih oblika plaćanja:
  o prijenos na bankovni račun Prodavatelja,
  o 50% prijenosa, 50% prijenosa prije isporuke proizvoda na temelju fotografija proizvedenog proizvoda,
  o 50% prijenosa, 50% prijenosa izvršenog tijekom osobnog preuzimanja.
 5. Ako odlučite platiti bankovnom doznakom, prijenos treba izvršiti na bankovni račun Prodavatelja naveden u nastavku u roku od 3 radna dana od dana potvrde prihvaćanja narudžbe za obradu s naslovom prijenosa - brojem narudžbe:

  39 1090 1030 0000 0001 3512 2440
  International Sourcing sp. z o.o.
  Ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa

 6. Kupac kupuje robu i naručuje usluge po cijenama i iznosu troškova dostave koji su na snazi u trenutku narudžbe. Iznos troškova dostave ovisi o udaljenosti isporuke kupcu te veličini i težini dotične robe.
 7. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijena i iznosa troškova dostave, posebno u slučaju promjene cjenika usluga koje pružaju dostavljači. Ova se odredba ne primjenjuje na naloge koji su već u tijeku.

VI. Izvedba isporuke

 1. Dostava se vrši na adresu koju je kupac naznačio u narudžbi.
 2. Dostava se vrši kurirskom službom.
 3. Kupac također može osobno preuzeti robu na adresi Białołęcka 233A, 03-253 Varšava.
 4. Preporučuje se da Kupac, koji je također potrošač u smislu članka 221. građanskog zakonika, ako je moguće, provjeri stanje robe nakon isporuke pošiljke i u prisutnosti predstavnika dostavljača da napiše odgovarajući protokol. Pregled pošiljke olakšat će i ubrzati utvrđivanje mogućih potraživanja prema odgovornom subjektu u slučaju mehaničkih oštećenja pošiljke nastalih tijekom prijevoza. U takvim situacijama kupcu se savjetuje da što prije kontaktira prodavatelja.
 5. Kupac, koji nije potrošač u smislu članka 221 Građanskog zakonika, dužan je provjeriti stanje robe nakon isporuke i u prisutnosti predstavnika dostavljača. U slučaju mehaničkog oštećenja pošiljke tijekom prijevoza, Kupac treba napisati protokol oštećenja i odmah kontaktirati prodavatelja.

VII. Reklamacije

 1. U slučaju ugovora sklopljenih s Kupcima koji su ujedno i potrošači u smislu članka 221. građanskog zakonika, Prodavatelj je odgovoran za nesukladnost robe s ugovorom ako je Kupac pronađe prije isteka 2 godine od datuma isporuke. Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o utvrđenoj nesukladnosti robe s ugovorom u roku od 2 mjeseca od dana utvrđivanja takve nesukladnosti.
 2. Prodavatelj će u roku od 14 (četrnaest) dana odgovoriti na prigovor robe koju je kupac prijavio i obavijestiti ga o daljnjem tijeku radnje.
 3. Kako bi se olakšao postupak reklamacije, ako je moguće, od kupca se traži da pošalje fotografije i detaljan opis nesukladne robe.
 4. Ako je prigovor riješen u korist Kupca, Prodavatelj će robu uskladiti s ugovorom u skladu sa zahtjevom Kupca popravkom ili zamjenom novim. Ako bi zamjena ili popravak izložio Kupca značajnim neugodnostima, Prodavatelj će, u skladu sa zahtjevom Kupca, smanjiti cijenu ili povrat - kao rezultat odustajanja Kupca od ugovora - puni dospjeli iznos za oglašeni proizvod u roku od 14 (četrnaest) dana.
 5. U slučaju ugovora sklopljenih s kupcima koji su poduzetnici, sukladno članku 558 § 1 Građanskog zakonika, isključena je odgovornost Prodavatelja prema jamstvu.
 6. U slučaju robe obuhvaćene jamstvom, Kupac koji je poduzetnik može se žaliti na proizvod s nedostacima samo koristeći prava iz jamstva - u takvim okolnostima Kupac ima potraživanja samo prema subjektu koji je jamac. U slučaju robe obuhvaćene jamstvom koje je odobrio proizvođač ili distributer, Prodavatelj je samo posrednik koji podneseni prigovor prosljeđuje proizvođaču ili distributeru.
 7. U slučaju robe obuhvaćene jamstvom, Kupac koji je potrošač može se žaliti na proizvod s nedostacima:
  o korištenju prava iz jamstva - u takvim okolnostima Kupac ima pravo na potraživanja samo prema subjektu koji je jamac. U slučaju robe obuhvaćene jamstvom koje je odobrio proizvođač ili distributer, Prodavatelj je samo posrednik koji podneseni prigovor prosljeđuje proizvođaču ili distributeru;
  o korištenje prava dostupnih Kupcu koji je potrošač protiv Prodavatelja u vezi s nepoštivanjem robe s ugovorom.

VIII. Garancija

 1. Prodavatelj daje jamstvo za robu prodanu putem internetske trgovine, samo ako je sam proizvođač robe. Ako Prodavatelj pruži jamstvo, sadržaj i uvjeti jamstva navedeni su u jamstvenom dokumentu koji je izdao Prodavatelj.
 2. Ako Prodavatelj nije proizvođač predmetne robe, roba može biti pokrivena jamstvom nadležnog proizvođača ili distributera. Sadržaj i uvjeti jamstva u takvom slučaju navedeni su u jamstvenom dokumentu koji je izdao proizvođač ili distributer.

IX. Vraća

 1. Kupac koji je ujedno i potrošač koji je sklopio ugovor na daljinu može se povući iz njega bez navođenja razloga, dajući izjavu u tom smislu u pisanom obliku u roku od deset dana od datuma isporuke predmeta ugovora. Da bi se ispunio taj rok, dovoljno je poslati izjavu prije njezina isteka. Izjava se može poslati e-poštom na biuro@inflaa.com ili poštom na sljedeću adresu:

  Međunarodna nabava
  Ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa

 2. U slučaju odustajanja od ugovora, ugovor se smatra nesklopljenim, a potrošač se oslobađa svih obveza. Ono što su stranke dostavile vraća se nepromijenjeno, osim ako je promjena bila nužna u granicama redovnog upravljanja. Povratak treba izvršiti odmah, najkasnije u roku od četrnaest dana. Uz cijenu robe, prodavatelj će potrošaču vratiti troškove isporuke koje je potrošač snosio.
 3. Vraćenu robu kupac treba poslati na adresu e-dmuchance.eu, ulica Białołęcka 233A, 03-253 Varšava.
 4. Pravo odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu ne odnosi se na potrošača u slučajevima:
  o o audio i vizualnim snimkama i snimljenim na nosačima računalnih podataka nakon što je potrošač uklonio svoje originalno pakiranje;
  o ugovore koji se odnose na usluge za koje cijena ili naknada ovisi isključivo o kretanju cijena na financijskom tržištu;
  o usluge s nekretninama koje je potrošač odredio u narudžbi koju je dao ili usko povezane sa svojom osobom;
  o usluge koje se zbog svoje prirode ne mogu vratiti ili čiji je predmet podložan brzom propadanju;
  o isporuka novina;
  o usluge kockanja,
  o pružanje usluga započeto, uz pristanak potrošača, prije isteka razdoblja od 10 dana od dana njegova sklapanja.
 5. Roba s posebnim karakteristikama napravljena prema pojedinačnoj narudžbi kupca ne može se vratiti.

X. Ugovor o elektroničkoj usluzi

 1. Davatelj usluga pruža sljedeće elektroničke usluge putem internetske trgovine:
  za postavljanje i održavanje računa u internetskoj trgovini,
  za novosti.
 2. Pružanje elektroničkih usluga od strane pružatelja usluga je besplatno.
 3. Ugovor o pružanju elektroničkih usluga koji se sastoji od vođenja računa u internetskoj trgovini i newsletter usluge sklapa se na neodređeno vrijeme.
 4. Tehnički zahtjevi potrebni za rad s ICT sustavom: računalo s pristupom internetu, pristup e-pošti, web preglednik: Internet Explorer verzije 7.0 ili noviji s omogućenim JavaScriptom i kolačićima, Mozilla Firefox verzija 4.0 ili novija s omogućenim JavaScriptom i kolačićima ili Google Chrome verzija 8 ili novija. Preporučena razlučivost monitora 1024×768 piksela.
 5. Primatelj je dužan koristiti internetsku trgovinu na način koji je u skladu sa zakonom i dobrim moralom, uzimajući u obzir poštivanje osobnog vlasništva i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. Primatelju je zabranjeno davati nezakonit sadržaj. Zabranjeno je korištenje elektroničkih usluga na način koji nezakonito ometa rad internetske trgovine korištenjem određenog softvera ili uređaja, kao i slanje ili objavljivanje neželjenih komercijalnih informacija u internetskoj trgovini.
 6. Kupac može podnijeti pritužbe vezane uz pružanje elektroničkih usluga putem internetske trgovine slanjem e-pošte ili pisanim putem na adresu prodavatelja. Davatelj usluga razmotrit će prigovor odmah, najkasnije u roku od 14 dana računajući od dana podnošenja prigovora.
 7. Davatelj usluga odgovorit će na prigovor na e-mail adresu koju je dao primatelj usluge ili na bilo koji drugi način koji su stranke dogovorile.
 8. Kupac može u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga raskinuti trajni ugovor o pružanju elektroničkih usluga kontinuirane prirode slanjem odgovarajuće izjave putem e-pošte ili, alternativno, pisanim putem na adresu prodavatelja.
 9. Pružatelj usluga može raskinuti ugovor na neodređeno vrijeme za pružanje elektroničkih usluga u slučaju da primatelj objektivno ili uporno krši uvjete i odredbe, posebno kada pruža sadržaj nezakonite prirode, nakon neučinkovitog jednokratnog zahtjeva za prestanak određivanja odgovarajućeg roka. Ugovor u takvom slučaju istječe nakon 7 dana od podnošenja izjave o namjeri raskida ugovora.
 10. Raskid ugovora o pružanju elektroničkih usluga sklopljenog na neodređeno vrijeme od strane pružatelja usluga ili primatelja usluga ne utječe na prava ili koristi koje su stranke stekle tijekom trajanja ugovora.
 11. Sporazumno između stranaka, pružatelj usluga i primatelj usluge mogu u bilo kojem trenutku raskinuti ugovor o pružanju elektroničkih usluga.

XI. Pravila o privatnosti

 1. Administrator podataka dobivenih putem internetske trgovine vlasnik je trgovine.
 2. Internetska trgovina posluje u skladu s odredbama Zakona od 29. kolovoza 1997. o zaštiti osobnih podataka (pročišćeni tekst Časopisa zakona iz 2002., br. 101, točka 926, kako je izmijenjen) i Zakon od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Časopis zakona br. 144, točka 1204, kako je izmijenjena).
 3. Administrator je ovlašten otkrivati osobne podatke samo subjektima ovlaštenim prema važećim zakonima.
 4. Vlasnik trgovine obvezuje se zaštititi osobne podatke koje pružaju korisnici od gubitka, uništenja, otkrivanja, pristupa neovlaštenih osoba ili zlouporabe.
 5. Administrator osobne podatke obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja ugovora sklopljenih putem internetske trgovine.
 6. Korisnik daje svoje osobne podatke potrebne za registraciju dobrovoljno.
 7. Korisnik ima pravo pregledati i izmijeniti svoje osobne podatke u bilo kojem trenutku, kao i zahtijevati njihovo uklanjanje iz baze podataka. Radi ostvarivanja ovih prava Korisnik se može obratiti administratoru trgovine slanjem e-maila na: konrad.kosmala@inflaa.com ili poštom na adresu Prodavatelja:

  Međunarodna nabava
  Ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa

XII. Pravila o kolačićima

 1. Internetska trgovina inflaa.com koristi kolačiće za prikupljanje informacija povezanih s korisnikovim korištenjem trgovine.
 2. Kolačići su tekstualne datoteke koje je internetski preglednik Korisnika spremio na svoje računalo, omogućujući identifikaciju Korisnika i bilježenje njegovih preferencija na temelju povijesti posjećenih web stranica.
 3. Kolačići vam omogućuju održavanje korisničke sesije bez potrebe za ponovnim unosom inflaa.com prijave i lozinke na svakoj podstranici.
 4. Internetska trgovina inflaa.com koristi sljedeće kolačiće:
  o trajno
  o analitički
  o vanjski

XIII. Konačne odredbe

 1. Sadržaj ovih Uredbi može se promijeniti nakon obavještavanja Korisnika o opsegu predviđenih promjena najkasnije 14 dana prije datuma njihova stupanja na snagu. Narudžbe izvršene tijekom valjanosti prethodne verzije propisa provodit će se u skladu s njezinim odredbama. Ako se Korisnik ne slaže s uvođenjem izmjena propisa, može izbrisati svoj Račun.
 2. Sve sporove koji nastanu između Prodavatelja i Kupca, koji je potrošač u smislu članka 221.
 3. Sve sporove koji nastanu između Prodavatelja i Kupca, biti će riješeni na sudu prema adresi prodavatelja.
 4. Korisnici se mogu obratiti Prodavatelju na sljedeće načine:
  • Telefon: +48 501 110 922
  • e-pošta: konrad.kosmala@inflaa.com
  • U pisanom obliku na adresu: International Sourcing, ul. Rydygiera 13A/40, 01-793 Warszawa
 5. Korisnici mogu pristupiti ovim Uvjetima i odredbama u bilo kojem trenutku putem veze koja se nalazi na početnoj stranici Trgovine. Ovi Uvjeti i odredbe mogu se zabilježiti, dobiti i reproducirati ispisom ili spremanjem na odgovarajući nosač podataka.
 6. Naziv internetske trgovine inflaa.com, izgled i koncept web stranice trgovine i svi materijali sadržani u njoj podliježu autorskim pravima i pravima industrijskog vlasništva te su zaštićeni zakonom. Zabranjeno je njihovo korištenje i distribucija bez pristanka vlasnika trgovine.
 7. Ovi propisi stupaju na snagu 06. rujna 2017. godine.

Trgovina ulaže sve napore kako bi se kupci osjećali ugodno i sigurno, a kupnje izvršene u trgovini uvijek su bile uspješne. Trgovina posluje u skladu s važećim zakonima i uz poštivanje dobrih poslovnih običaja, posebno uzimajući u obzir standarde e-trgovine o kvaliteti robe i rukovanju transakcijama. Trgovina je otvorena za sve prijedloge ili prijedloge svojih kupaca u vezi s sklopljenim ugovorima, stoga pojedinačni aranžmani za narudžbe nisu isključeni. Ako imate bilo kakvih nedoumica, preporučujemo vam da nas kontaktirate.